Apsolventi medicine radili ispit tri sata bez pauze za WC: Nekima “pobjeglo”, a nekima utjecalo na psihu

Studenti su radili test kojim se mjeri koliko dobro kandidat odgovara na razne situacije vezane uz radno mjesto i posao kojim će se baviti.


ispit

Apsolventi medicine nisu smjeli u WC niti raditi bilješke tokom trosatnog ispita. Neki tvrde da im je ovo iskustvo negativno uticalo na mentalno zdravlje.

Kandidati za polaganje testa situacijskog prosuđivanja (TSP) u Velikoj Britaniji tvrde da su mokrili dok su sjedili u amfiteatru kako ne bi kršili pravila polaganja ispita.

Jedna studentica tvrdi da su je “rušili” jer je vodila bilješke na praznom papiru tokom pisanja testa tako da su je grubo i bez upozorenja prekinuli na pola ispita.

– Nije bilo naputka da je zabranjeno na svom mjestu polaganja imati prazan papir za bilješke, kazala je ova studentica prestižnog medicinskog fakulteta. Zbog toga je imala lošu konačnu ocjenu te je poslana na posao u jedno od najmanje popularnih mjesta u zemlji. Tek nakon žalbe ponudili su joj opciju da ponovo polaže ovaj ispit.

Test situacijskog prosuđivanja je bihevioralni test kojim se mjeri koliko dobro kandidat odgovara na razne situacije vezane uz radno mjesto i posao kojim će se baviti. Kandidatima se nudi raspon različitih situacija s kojima bi se mogli susresti na poslu, a za svaku od situacija nudi se više potencijalnih odgovora. Apsolventi medicine polažu ovaj ispit u predavaonicama i ocjena im utiče na završni uspjeh na studiju, i to za čak 50%, a s obzirom na stresan posao u kojemu se suočavaju s brojnim nepredvidivim te mentalno i emocionalno teškim situacijama, nije teško shvatiti važnost ocjene ovog testa za svakog polaznika.

Nakon diplome, mladi ljekari odlaze na stažiranja širom zemlje. Neke lokacije, poput Londona, su jako popularne među ljekarima, a zbog loše ocjene na TSP-u neki studenti nikad ne dobiju priliku raditi na popularnijim lokacijama.

Tijelo koje nadgleda TSP-ove i prve dvije godine stažiranja – UK Foundation Programme (UKFPO) – za provođenje testa angažiralo je privatnu tvrtku, Pearson VUE.

Nakon problema s polaganjem, UKFPO je prvo odlučio da kandidati ne mogu ponovo polagati ispit, no ubrzo su se predomislili.

Iz Pearson VUE tvrde da je svim klijentima u ponudi i opcija da se prilikom polaganja organizira i pauza pod kojom bi kandidati mogli otići do WC-a, ali kažu da je UKFPO to odbio.

 – Od osam hiljada UKFPO kandidata, samo je maleni broj diskvalificiran (manje od 0.25% po grupi) od strane nadglednika ispita zbog nedopuštenih radnji. U komunikaciji smo s osobama čiji su testovi prekinuti i oduzeti i u slučajevima gdje je to prikladno, ponudit ćemo im priliku da ponovo polažu ispit, izjavio je dr. Mike Masding iz britanskog UKFPO-a za The Tab.