Aplikacije za ljetne programe fondacije Humanost u Akciji

Fondacija Humanost u Akciji objavljuje poziv za prijave na ljetni program. Stipendije se dodjeljuju za edukacijske ljetne programe u trajanju od mjesec dana (1. juni - 1. juli 2014. godine) u Berlinu, Amsterdamu i Kopenhagenu.


Humanity in action cover

Fondacija Humanost u Akciji objavljuje poziv za prijave na ljetni program. Stipendije se dodjeljuju za edukacijske ljetne programe u trajanju od mjesec dana (1. juni – 1. juli 2014. godine) u Berlinu, Amsterdamu i Kopenhagenu.

Dodjeljuje se šest stipendija, koje se dobijaju nakon što aplikacija kandidata zadovolji sve uslove, te bivaju primljeni u program.

Fondacija pokriva sve troškove smještaja, putne troškove, troškove ishrane i učestvovanje u aktivnostima ljetnih programa. Također, dodjeljuje se i manji džeparac učesnicima programa. Period u kojem učesnici raspolažu stipendijama je 1. juni – 1. juli svake akademske godine i stipendiraju se studenti I i II ciklusa studija, a učenici i doktoranti nemaju pravo na apliciranje.

Stipendisti će učiti i istraživati o problemima diskriminacije kao i drugim problemima koji pogađaju različite manjinske grupe. Kompletan program je interdisciplinaran i sastoji se od dnevnih predavanja i diskusija sa uvaženim akademicima, novinarima, političarima, aktivistima itd. Također, u sklopu programa se odvijaju i posjete pojedinim organizacijama, institucijama, memorijalnim centrima, muzejima itd.

Kroz ove ljetne programe se promovišu timska istraživanja i debate o ljudskim pravima i društvenoj pravdi u demokratskim zemljama. Za učešće na edukacijskim ljetnim programima u Amsterdamu, Kopenhagenu i Berlinu se može aplicirati putem stranice: www.humanityinaction.org

Rok za slanje aplikacija je 16.02.2014. godine.

(unmo.ba)