Američki univerzitet u BiH: 750 stipendija za studente

Studenti koji se upisuju u akademsku 2012./2013. godinu, na osnovu vlastitih postignuća, moći će ravnopravno učestvovati u procesu stipendiranja, čime će na taj način svojim angažmanom moći umanjiti troškove studija na AUBiH-u, saopćeno je s ovog Univerziteta.


aubih logo

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) dodijelit će 750 stipendija za brucoše i transfer studente, u vrijednosti od 5.000.000 KM.

aubih logoStudenti koji se upisuju u akademsku 2012./2013. godinu, na osnovu vlastitih postignuća, moći će ravnopravno učestvovati u procesu stipendiranja, čime će na taj način svojim angažmanom moći umanjiti troškove studija na AUBiH-u, saopćeno je s ovog Univerziteta.

Budući studenti će biti u prilici ostvariti jednu od tri kategorije stipendija: standardne stipendije, posebne četverogodišnje stipendije i stipendije za transfer studente.

Standardne stipendije se dodjeljuje na osnovu prosjeka u srednjoj školi i osvojenih bodova na prijemnom ispitu, a posebne četverogodišnje stipendije na osnovu imovinskog stanja, socijalnog statusa, uspjeha u školi i uspjeha na prijemnom ispitu. Stipendije za transfer studente jednog semestra moguće su onim studentima koji žele da urade transfer na AUBiH da uče po američkom sistemu obrazovanja.

AUBiH se zalaže da cijena studiranja na Univerzitetu bude u okviru mogućnosti potencijalnih studenata širom regije, sve s ciljem da cijena sticanja kvalitetnog američkog univerzitetskog obrazovanja bude pristupačna studentima različitog socio-ekonomskog statusa.

AUBiH je jedini univerzitet u regiji koji radi po američkom sistemu obrazovanja i nudi visoki spektar praktično zasnovanih visokoobrazovnih programa na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima. Nastavni planovi i programi koji se izvode na AUBiH-u su usklađena po visokim standardima svjetskih univerziteta.

Tokom svog školovanja studenti imaju mogućnost da putuju i rade u SAD-u. Work&Travel program je program koji je posebno namjenjen studentima koji žele da istražuju, upoznaju nove kulture i steknu radno iskustvo kako bi lakše rješavali zadatke s kojima će se susretati u poslovnom svijetu.

Studenti koji žele da apliciraju za stipendiju mogu to učiniti putem besplatne info linije: 080 020 137 ili putem e-mail: admission@aubih.edu.ba

 (STUDOMAT.ba)