Alpbach ljetna škola evropskih integracija u Beogradu

Klub Alpbach Beograd otvorio je prijave za 9. Alpbach ljetnu školu evropskih integracija koja će biti održana u glavnom gradu Srbije od 10. do 20. septembra 2015. godine.


alpbach klub beograd

Klub Alpbach Beograd školu organizuje od 2006. godine, a od 2012. godine radni dio škole odvija se u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Škola je podijeljena u tri modula:

  • Istorija i kultura
  • Društvo i politika
  • Ekonomija i pravo

U radu škole učestvovaće 25 studenata i postdiplomaca mlađih od 35 godina iz sljedećih zemalja: Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatke, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Kosova* i Srbije.

Organizatori učesnicima škole dodijeljuju stipendiju koja pokriva troškove učešća: smještaj, materijale, terenske posjete, društvene dogadjaje, cjelodnevne izlete. Stipendija ne pokriva troškove putovanja i vize.

Rok za prijavu je 15. avgust 2015. godine.

Formular za prijavu preuzmite u prilogu.

(UIS)