Alibegović: Svaki pravnik treba da ima visoko razvijenu kulturu govora

Mirna Alibegović proglašena je za najboljeg pojedinačnog govornika na Otvorenom debatnom takmičenju u BiH, za britanski parlamentarni debatni format.


mirna alibegovic

Mirna Alibegović proglašena je za najboljeg pojedinačnog govornika na Otvorenom debatnom takmičenju u BiH za britanski parlamentarni debatni format.

Razgovarala: Tijana Ljuboje, CKD

mirna_alibegovic
Mirna Alibegović

Sa Mirnom smo razgovarali nakon proglašenja pobjednika Otvorenog debatnog takmičenja. Dok ponosno pokazuje certifikat za najboljeg pojedinačnog govornika na Takmičenju, odgovara nam i na sljedeća pitanja.

Kakvi su Vaši utisci o Otvorenom debatnom takmičenju?

– Sada kada je Otvoreno debatno takmičenje završeno, mogu sa sigurnošću konstatovati, da nam je bila velika čast prisustvovati i biti dio ove manifestacije, koja nam je omogućila da steknemo nova znanja, ali istovremeno i da naučimo raspolagati onim, koje smo kroz svoje dosadašnje školovanje naučili.

Da li ovo Takmičenje smatrate korisnim i zašto?

– Otvoreno debatno takmičenje smatram vrlo korisnim. Posebno je značajno istaći da ovo iskustvo ima za nas, kao buduće pravnike, dvojaku korist. Prvo, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da se radi o multidisciplinarnim debatama, to znači da samo na taj način možemo osvariti jedan višestrani uvid u probleme koji evidentno postoje u našoj državi, upoznati se sa gledištima naših kolega iz različitih krajeva BiH, ali i da upravo debatovanje predstavlja bazu za neki budući zajednički rad mladih u unapređenju demokratizacije. S druge strane, s obzirom da svaki pravnik treba da ima visoko razvijenu kulturu govora, umijeća slušanja i iznošenja argumenata, debatu možemo nazvati kraljicom sticanja tog iskustva.

Poruka za kraj?

– Uz čestitku za obilježavanje petnaestogodišnjeg jubileja Centra za kulturu dijaloga, iskoristit ću ovu priliku i da Centru za kulturu dijaloga u ime Pravnog fakulteta u Tuzli poželim mnogo sreće u budućem radu i aktivnostima, koje sigurno predstavljaju jedan od najboljih načina da se afirmišu mladi ljudi i uključe u prevazilaženje postojećih i budućih prepreka na putu BiH ka evropskim integracijama.

(STUDOMAT.ba)