Albert Ajnštajn – Genije ili samo običan čovjek?

Naučnik koji je promijenio svijet. Jedan od nekolicine koji se izdvajaju svojom genijalnošću. Međutim nije sve tako kao što izgleda. Čak i najveći geniji na svijetu imaju svoje tajne koje nas mogu iznenaditi. Albert Ajnštajn je zauvijek ostavio trag u našoj historiji ali i sadašnjosti i budućnosti. Predstavljamo vam zanimljivosti koje su obilježile život ovog velikog naučnika.


albert einstein

Naučnik koji je promijenio svijet. Jedan od nekolicine koji se izdvajaju svojom genijalnošću. Međutim nije sve tako kao što izgleda. Čak i najveći geniji na svijetu imaju svoje tajne koje nas mogu iznenaditi. Albert Ajnštajn je zauvijek ostavio trag u našoj historiji ali i sadašnjosti i budućnosti. Predstavljamo vam zanimljivosti koje su obilježile život ovog velikog naučnika.

Problematični dječak

Albert Ajnštajn je bio dijete za koga je bilo teško predvidjeti da će jednoga dana postati genije. Nije bio druželjubiv i ostala djeca su ga gledala sa prezirom. Nije bio baš sjajan učenik ali je volio da čita naučne knjige. Imao je običaj da detaljno i sa svih aspekata analizira svaku ideju, misao ili informaciju koju bi primio, i sve je to zadržavao u sebi do trenutka kada bi zaključio da se dovoljno dugo bavio tom temom.