ADS BiH: Službenici institucija BiH ocijenjeni trojkom

Agencija za državnu službu BiH sačinila je izvještaj o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama BiH za prvih šest mjeseci ove godine, a koji se sačinjava prvi put u skladu s novim pravilnikom, koji je na snazi od početka godine.


parlament zgrada

Agencija za državnu službu BiH sačinila je izvještaj o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama BiH za prvih šest mjeseci ove godine, a koji se sačinjava prvi put u skladu s novim pravilnikom, koji je na snazi od početka godine.

parlament zgradaKako Dnevni avaz saznaje u Agenciji, samo 22 institucije dostavile su potrebnu dokumentaciju, a prosječna ocjena za državne službenike po dostavljenim podacima iznosi 3,49, odnosno “uspješan”. Ove 22 institucije ukupno broje 637 zaposlenih, s tim da je i u tim institucijama ostalo neocijenjeno 107 službenika, zbog toga što su na bolovanju, porodiljskom odsustvu, probnom radu… te je prosjek uzet na osnovu ocjena rada za 566 službenika.

Bez podataka

Kako naglašavaju u ADS-u, nisu upoznati da li je i u kojem obimu izvršeno ocjenjivanje rada državnih službenika u ostalim institucijama BiH. Objasnili su nam da naredni ciklus ocjenjivanja treba obuhvatiti period od šestog do 12. mjeseca ove godine te inicirati i ostale institucije da sljedeće izvještaje dostave u roku, kako bi konačni izvještaj mogao biti kompletan i objektivan.

Od institucija koje su dostavile odgovore, najslabije ocjene dobili su službenici Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača, s prosječnom ocjenom tri, a najbolje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, s prosjekom četiri.

Nema sankcija

Moguće ocjene za državne službenike jesu naročito uspješan, uspješan i zadovoljava. Najviše lošijih ocjena – zadovoljava, bilo je u Agenciji za sigurnost hrane, gdje je osam službenika tako okarakterizirano.

Prema pravilniku, radni odnos za državnog službenika prestaje samo ako su mu dvije uzastopne ocjene rada negativne, a takvih slučajeva do sada nije bilo.

  • 22 institucije
  • 566 broj ocijenjenih službenika
  • 3,49 prosječna ocjena
  • 357 naročito uspješnih
  • 190 uspješnih
  • 19 zadovoljava

(avaz.ba)