Šipku je duga 12 centimetara i ima obim od četiri centimetara. Komad žice se oko šipke može omotati tačno četiri puta. Koliko je duga žica?

Rješenje možete pročitati u nastavku.