11 faza suočavanja sa ispitnim rokom kroz koje prolazi svaki student.


2. Još više poricanja