11 faza suočavanja sa ispitnim rokom

11 faza suočavanja sa ispitnim rokom kroz koje prolazi svaki student.


student lijenost

2. Još više poricanja