Rektor UNSA: Zašto nema povrata školarine za 20 posto najuspješnijih studenata?

Rektor UNSA za neprovođenje ove odluke krivi Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje.