Najmrže pitanje za svakog studenta: Koja si godina na fakultetu?

Druženja sa rodbinom obilježena su pitanjima o fakultetu, zar ne?