Znate li tačna značenja pojmova: student, apsolvent, imartikulant?

Studenti često griješe prilikom upotrebe ovih pojmova u svakodnevnoj komunikaciji.


studenti

Zakonom o visokom obrazovanju/naobrazbi uređuju se sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u nastavku teksta Kanton).

U istom ovom Zakonu možemo pronaći definicije pojedinih zvanja koja se odnose na studente.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Student je lice upisano na licenciranu visokoškolsku ustanovu, koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove.

Redovan student je student koji se finansira iz budžeta Kantona ili se samostalno finansira, a koji u skladu sa zakonom, opštim i drugim aktima visokoškolske ustanove studijski program pohađa prema programu zasnovanom na punoj nastavnoj satnici, uz obavezno prisustvo svim vidovima nastave.

Vanredan student je student koji cjelokupne troškove studija finansira samostalno, a koji u skladu sa zakonom, opštim i drugim aktima visokoškolske ustanove, studijski program pohađa uz rad ili drugu aktivnost i koji ima prilagođene termine i način izvođenja nastave.

Student apsolvent je student završne godine studija, koji je odslušao i ovjerio posljednji semestar studija, a nije diplomirao i koji je u roku utvrđenom statutom visokoškolske ustanove dužan završiti započeti studij.

Student imatrikulant je student koji nije diplomirao u roku utvrđenom za studenta apsolventa i koji se vodi u evidenciji visokoškolske ustanove bez obveze obnavljanja završne godine studija u kojem statusu može ostati do roka utvrđenog statutom visokoškolske ustanove.