Zašto je Sveučilište u Mostaru jedini fakultet iz BiH čije diplome priznaju Hrvatska i Slovenija

Šta je potrebno uraditi da bi bile priznate i diplome s ostalih visokoškolskih ustanova u BiH?


sum

Zašto Hrvatska i Slovenija ne priznaju visokoškolske diplome stečene u Bosni i Hercegovini izuzev onih sa Sveučilišta u Mostaru, pitanje je koje se uzburkalo u javnosti te okupilo i Rektorski zbor BiH, koji je pozvao nadležne da taj problem riješe. Upozoreno je da su neke stvari rađene mimo nadležnosti ministarstva.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine održana je 11. aprila u Banjoj Luci, a osim rektora javnih univerziteta prisustvovali su predstavnici svih nivoa vlasti iz područja obrazovanja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Zaključeno je kako je nužno da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH (HEA) poradi na standardima kvalitete visokog obrazovanja čime bi ubrzala put u Evropsku asocijaciju za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA).

Rektori su pozvali nadležne vlasti da usvoje kvalifikacijski okvir kao važan dokument u cijelom procesu i složili se da visokoškolske institucije moraju insistirati na kvaliteti u skladu s evropskim standardima i normama kako bi bili konkurentni u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Također su pozvali na dijalog nadležne vlasti Hrvatske i Slovenije iz područja obrazovanja da zajednički pronađu rješenje za trenutne probleme s priznavanjem diploma.

Međutim, taj problem ne postoji za Sveučilište u Mostaru, na kojem se nastava kao jedinoj javnoj visokoškolskoj ustanovi u BiH odvija na hrvatskom jeziku.

Zašto je to tako za Klix.ba je pojasnio rektor Sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić.

 – Sveučilište u Mostaru uspješno je prošlo institucionalnu akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH. Uložili smo dodatne napore u vanjsko akreditiranje kako bi ojačali svoju ulogu u evropskom prostoru visokog obrazovanja te je iz toga razloga izvršilo evropsku akreditaciju, odnosno akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske 2017. godine u čijem je procesu sudjelovalo 17 evropskih stručnjaka iz područja obrazovanja uz predstavnike AZVO-a. Nakon propisanog perioda, potrebno je provesti reakreditaciju, što smo i zatražili od Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, a postupak se očekuje početkom sljedeće godine. Također, Sveučilište u Mostaru je akreditirala i Austrijska agencija za osiguravanje kvalitete i akreditaciju (AQA) budući da kao član konzorcija izvodi združeni doktorski studij na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland u Eisenstadtu čime je Sveučilište u Mostaru vidljivo u bazi EQAR-a, Europskog registra za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja koji uključuje nacionalne agencije za osiguranje kvalitete koje su članice ENQA-e, rekao rektor Sveučilišta u Mostaru za Klix.ba.

Međutim, resorni ministar Rešid Hadžović uopšte nije bio obaviješten o načinu na koji je hrvatska agencija izvršila to akreditovanje. Što znači, da je bez znanja i mimo nadležnosti Ministarstva nauke, kulture i sporta HNK, sveučilište dobilo akreditaciju.

On je još kazao i kako vjeruje da se radi o političkim razlozima i posebnim vezama između Sveučilišta u Mostaru sa Hrvatskom.

Šta je potrebno uraditi da bi bile priznate i diplome s ostalih visokoškolskih ustanova u BiH, jasno je iz Zaključaka Rektorske konferencije koje možete pogledati u galeriji fotografija ovdje.

Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Damir Ljubić smatra kako je jasno zbog čega je situacija sa diplomama stečenim u BiH komplikovana, te naglašava da je na temelju Zaključaka Rektorske konferencije vidljivo koje institucije trebaju poduzeti određene aktivnosti u cilju rješavanja postojeće problematike.

 – Pitanje akreditacije samog Sveučilišta u Mostaru u nadležnosti je Sveučilišta i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini, konstatovao je Ljubić.