Youth policy – Prijava za Modul II: “Mogućnosti za prikupljanje sredstava”

U okviru projekta "EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH”, Youth policy je organizovao treninge kroz tri tematska modula.


youth policy

U okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH”, Youth policy je organizovao treninge kroz tri tematska modula.

youth policyOdabrane teme trening modula su:

 • Razvoj projekata i projektnih prijedloga (oktobar – novembar 2012)
 • Mogućnosti za prikupljanje sredstava (februar – mart 2013)
 • Izrada opštinske strategije za mlade (maj – juni 2013)

Obuka će biti fleksibilna i prilagođena pojedinačnim grupama učesnika koliko god to bude moguće. Svaki trening će trajati dva radna dana. Za obuku su odabrane sljedeće lokacije: Banja Luka, Bihać, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Glamoč/Livno, Mostar, Travnik/Zenica, Trebinje i Tuzla.

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za bilo koji od navedenih modula na lokaciji koja njima najviše odgovara. Kriteriji za odabir učesnika će biti primijenjeni u zavisnosti od broja dobijenih aplikacija.

Planirani raspored aktivnosti za Modul II: Mogućnosti za prikupljanje sredstava

Mjesto i datum obuke:

 • Trebinje – 01-02 februar 2013
 • Mostar – 06-07 februar 2013
 • Istočno Sarajevo – 08-09 februar 2013
 • Glamoč – 18-19 februar 2012
 • Zenica – 22-23 februar 2013
 • Tuzla – 06-07 mart 2013
 • Brčko – 08-09 mart 2013
 • Doboj – 15-16 mart 2013
 • Banja Luka – 20-21 mart 2013
 • Bihać – 22-23 mart 2013

Pravila za nadoknadu troškova: Učesnici koji budu dolazili iz drugog grada kako bi prisustvovali treninzima će imati pravo na smještaj i nadoknadu putnih troškova. Za njih će smještaj biti osiguran od strane projektnog ureda, a putni troškovi će biti pokriveni na bazi korištenog prevoznog sredstva. Učesnici koji budu koristiti vlastiti automobil će dobiti 0,25 KM po pređenom kilometru (nakon dostavljanja računa za gorivo ili, u nedostatku toga, potpisane izjave da je korišten vlastiti ​​automobil); a učesnici koji budu koristili javni prevoz će dobiti ukupan iznos od 20 KM, nakon dostavljanja prevozne karte. Ostali eventualni troškovi neće biti pokriveni.

Rok za prijave za Modul II je 15.01.2013. godine.

Više informacija, kao i prijavu možete naći na ovoj stranici.

(STUDOMAT.ba)