Vruća ljetna mozgalica: Sa koja tri broja morate zamijeniti upitnike da biste dobili najveći mogući broj?

Postoji samo jedno pravilo.


Rješenje

Najveći mogući rezultat za ovaj matematički problem je 44418, i da bi se to postiglo, trebate dodati 128 na 79894, a zatim oduzeti 35604.

mozgalica matematika rjesenje

Možeš li riješiti i ove mozgalice?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.