Vlada KS: Strani studenti će studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu plaćati 12.000 KM

Vlada KS je na posljednjoj sjednici utvrdila cijenu Integriranog studija prvog i drugog ciklusa na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u iznosu od 12.000 KM.


medicinski fakultet sarajevo

Vlada KS je na posljednjoj sjednici, održanoj protekle sedmice, utvrdila cijenu Integriranog studija prvog i drugog ciklusa na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u iznosu od 12.000 KM.

Cijena je utvrđena dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

To se odnosi i na Integrirani studij prvog i drugog ciklusa studija na engleskom jeziku za studente sa prostora država bivše SFRJ – redovni studij na engleskom jeziku čije troškove snose sami studenti.

Izmjena ove oduke uslijedila je nakon odluke nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta u kojoj je usvojen Nastavni i plan program studija “Medicina” na engleskom jeziku, koja ne iziskuju dodatna finansijska sredstva od strane osnivača, već će sredstva za dodatne troškove biti uplaćena iz uplata školarina studenata, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.

Također je navedeno da je studij na engleskom jeziku zahtjevniji, da postojeća cijena studija nije adekvatno utvrđena te uzevši u obzir specifičnost studija medicine Medicinski fakultet je predložio cijenu studija “Medicina” na engleskom jeziku od 12.000 KM što je prihvatio i Senat Univerziteta u Sarajevu.

(Klix.ba)