Više hiljada studenata na žurkama bez poštovanja mjera: Odzvanjali hitovi Sinana Sakića, Seke Aleksić…

Studenti se ponovo veselili uz pjesmu: “Neće Gara da primi vakcinu”, ali i uz hitove Seke Aleksić i Sinana Sakića.