Vijeće Evrope: Online kurs o globalnom obrazovanju

Vijeće Evrope poziva zainteresovane pojedince da se prijave za online kurs o globalnom obrazovanju.


Global Education the Intercultural dimension

Kurs pod imenom “Interkulturalna dimenzija” biće održan od 17. avgusta do 11. septembra 2015. godine.

Zainteresovani kandidati treba da popune aplikacioni formular i da ga pošalju na mail: icd@netuni.nl.

Krajnji rok za podnošenje kompletne aplikacije je 9. avgust 2015. godine.

Prijavljeni kandidati biće obaviješteni o izboru 12. avgusta 2015. godine.

Samo popunjene aplikacije uzeće se u obzir.

Dodatne informacije na: www.icd.netuni.nl

(UIS)