Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha

Tokom boravka u Cirihu, naši članovi su imali priliku posjetiti mnoge znamenitosti širom Švicarske i učiti o praksama u veterinarskom sektoru u Švicarskoj.


svica1 1024x683 1
Preuzeto

IVSA (Međunarodna asocijacija studenata veterine) je najveće udruženje studenata veterine na svijetu, koje broji više od 38.000 članova. Bosna i Hercegovina je obnovila članstvo u IVSA u februaru 2022. godine naporima studenata. Iste godine je Bosna i Hercegovina postala punopravni član IVSA tako što je studentica Soraja Kučlar Muftić predstavljala Bosnu i Hercegovinu na 71. globalnom IVSA kongresu u Brazilu.

Švicarske studentice su tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini imale priliku da učestvuju u hirurškoj radionici u organizaciji osoblja s Klinike za hirurgiju, anesteziju i reanimaciju, da upoznaju bogatu historiju i kulturu Sarajeva, Mostara i Visokog, ali i da nauče o nemilim događajima iz prošlosti u Memorijalnom centru u Srebrenici.

Uspješna bilateralna razmjena je svijetli primjer uspješne međunarodne saradnje i razmjene znanja između naših studenata i kolega širom svijeta.