Upoznajte se sa studijskim programima Univerziteta u Novoj Gorici

Zajedno sa snažnom međunarodnom orijentacijom i visokokvalitetnim studijskim programima, koji spajaju teoriju i istraživanje sa praksom, atraktivna je studijska destinacija za sve one koji žele dobiti najbolje od studija.