UNTZ: Šta donose izmjene Zakona o visokom obrazovanju?

Očekuje se da se zakonskim izmjenama zaustavi izdavanje diploma sa fakulteta koji nisu akreditovani.


kampus untz
Foto: UNTZ

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona donose nova pravila za univerzitete koji djeluju na ovom području. Očekuje se da se zakonskim izmjenama zaustavi izdavanje diploma sa fakulteta koji nisu akreditovani, ali i pojača nadzor rada visokoškolskih ustanova. No, nisu svi mišljenja da će to biti moguće uraditi na ovakav način.

Izmjene zakona o visokom obrazovanju prvenstveno se tiču prenosa ovlasti sa vlade na skupštinu Tuzlanskog kantona, a kada je u pitanju osnivanje novih visokoškolskih ustanova i davanje saglasnosti na elaborat o opravdanosti osnivanja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 – Obaveza visokoškolskih ustanova koje su novoosnovane, imaće obavezu da podnesu zahtjev za institucionalnu akreditaciju godinu dana prije završetka prve generacije kako ne bismo došli u situaciju kakvu sad imamo, da imamo osobe koje su završile određenu visokoškolsku ustanovu, a ona nije akreditirana, ističe Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u Vladi TK, piše BHRT.

Predsjednik Komisije za visoko obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona, Midhat Čaušević ove izmjene smatra značajnim, kao i predviđeni pojačani nadzor rada univerziteta.

 – Imaćemo inspektora za visoko obrazovanje, što će sigurno unaprijediti rad. Zatim, kada je u pitanju zakonska legislativa, u posljednjih godinu dana načinili smo iskorake u suštinskom smislu, gdje smo kazali da visoko obrazovanje nije profitabilna djelatnost, odnosno da visokoškolske ustanove nisu profitabilne institucije, što hoće kazati da svu svoju zaradu, odnosno profit, su dužni uložiti u poboljšanje standarda obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, naglašava Čaušević.

Za regulisanje stanja u visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona prethodnih mjeseci zalagali su se mladi ljudi iz “Karton revolucije”. Smatraju da se više ne bi trebalo dešavati da neko završi fakultet upitne vrijednosti.

 – Sad je konačno stavljen taj nukleus da će se znati koje ustanove mogu izdavati diplome. Ukoliko ne rade sa zakonom, da im se oduzima i licenca i akreditacija, da konačno se krene uspostavljati red sa tom inspekcijom i da barem napravimo korak naprijed za kvalitetnijim obrazovanjem, kaže Adi Selman iz “Karton revolucije”.

Predsjednik Sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona i svojevremeno rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić smatra da izmjene Zakona o visokom obrazovanju ne donose nikakav napredak u radu visokoškolskih ustanova, već samo formalni prenos ovlasti sa vlade na skupštinu.

 – Trebamo težiti ne našoj domaćoj, institucionalnoj akreditaciji koje daje naše ministarstvo nego, u najmanju ruku, mi bi trebali stremit europskoj akreditaciji i to bi već bila prava stvar, a ovo ovdje je, rekao bih, gledanje kroz prste, smatra Nurić.

Ministar Omerović tvrdi da to nije slučaj, jer se svi univerziteti stavljaju u ravan po propisima koje moraju ispuniti da bi mogli uopšte raditi. U tom smislu, naglašava da su upisne kvote za ovu godinu ostale na nivou prošlogodišnjih, kao i da je dozvoljen upis studenata samo na fakultete koji imaju licencu. O izmjenama Zakona o visokom obrazovanju bi se krajem mjeseca trebala izjasniti i Skupština Tuzlanskog kantona.