UNTZ: Počele praktične vježbe i klinički staž za studente Medicinskog fakulteta

Godinu su bili bez praktične nastave i kontakta sa pacijentima.