UNTZ: Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima na fakultetima

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli donio je odluku o iznosu participacije i školarine.


Foto: Tuzlainfo.ba
Foto: Tuzlainfo.ba

Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:21/21) i člana 50. stav (1) tadka q) Statuta Univerziteta u Tuzli, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02-1-05-12345-1/19 od 18.06.2019. godine, nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-13181/22 od 14.06.2022. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na osmoj vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 15.06.2022. godine, donio je odluku iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godini.

Ovu odluku možete pogledati u cjelosti na ovom linku.