UNTZ: Objavljena konačna rang lista prvog upisnog roka

Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.


IMG 2bbecfa5d1eb3e6b605a8393802d0e45 V
Foto: UNTZ

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom na prvom upisnom roku, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 23. 08. do 02.09.2022. godine. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 06.09. 2022. godine u 10,00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 07.09.2022. godine, a konačna 13.09.2022. godine.

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od od 14. 09. do 21. 09. 2022. godine vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2022/23. godinu.

Rezultate prijemnog ispita s konačnim rang-listama možete pogledati na ovom linku.