UNTZ: Objavljen kalendar realizacije nastave i ispita

Nova akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 3. oktobra 2022. godine.


Foto: Tuzlainfo.ba
Foto: Tuzlainfo.ba

Na osnovu člana 63. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) (,,Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje, 5/22 i 11/22), au vezi sa članom 109. stavovi (6), (9) i (10), članom 110. stav (2) i članom 130. istog Zakona, te člana 52. stav (1) tačka k) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2022. godine donio je ODLUKU o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu.

Detaljnu odluku i raspored aktivnosti tokom naredne akademske godine možete pogledati OVDJE.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2022. godine, napisano je na stranici UNITZ.