UNSA: Visoko obrazovanje u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Saglasno zaključcima vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 06.02.2013. godine, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić je u petak 08.02.2013. godine upoznao premijera Kantona Sarajevo, ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i ministra finansija Kantona Sarajevo s implikacijama nesrazmjerno velikog smanjenja transfera za visoko obrazovanje u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu.


unsa rektorat1

Saglasno zaključcima vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 06.02.2013. godine, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić je u petak 08.02.2013. godine upoznao premijera Kantona Sarajevo, ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i ministra finansija Kantona Sarajevo s implikacijama nesrazmjerno velikog smanjenja transfera za visoko obrazovanje u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

U obraćanju zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo na 24. sjednici, održanoj u ponedjeljak 11.02.2013. godine, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić je istakao potrebu za sklapanjem stabilnog ugovora o sufinansiranju na period od tri do pet godina, pri čemu stepen učešća osnivača u budžetu Univerziteta ne može biti ponuđenih 46%.

Prilog: Obraćanje rektora Univerziteta u Sarajevu na 24 sjednici Skupštine Kantona Sarajevo; Izvor: unsa.ba

(unsa.ba/STUDOMAT.ba)