UNSA: Prijavite se na Erasmus+ razmjenu na Univerzitetu u Kragujevcu

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji Univerzitetu u Kragujevcu.


Portrait of perfect student at the university

Institucija: Univerzitet u Kragujevcu
Erasmus kod: RS KRAGUJE01
Država: Srbija
Period boravka: zimski semestar 2021/2022

Ko se može prijaviti:

  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti:

  • jezici
  • inžinjering
  • pedagogija

Studenti sa drugih oblasti se mogu prijavljivati, ali će prednost biti data ovim definisanim ugovorom.

Više informacija o oblastima studiranja pronađite na linku.

Kontakt sa partnerskog univerziteta: erasmus@kg.ac.rs

Ukupan broj stipendija: Univerzitet u Kragujevcu je otvorio poziv na nivou BiH, odnosno uključujući i više bh. partnere sa kojima je sklopljen sporazum. Tako da konačnu odluku o broju odobrenih stipendija donose oni na osnovu svojih kriterija i reciprociteta, te davanja prednosti onima koji nisu koristili.

Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koji se traže od vas.

Formulare za popunjavanje preuzimate na linku.

Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine

Više o informacija o konkursu pronađite na linku.