UNSA: Pravni fakultet širi mrežu saradnje sa pravnim fakultetima iz regiona

U okviru ove posjete zaključen je Sporazum o saradnji između fakulteta, čija realizacija će obuhvatati, između ostalog, programe i aktivnosti vezane za razmjenu istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja, razmjenu studenata, učešće na seminarima i drugim akademskim skupovima itd.


Pravni fakultet siri mrezu saradnje sa pravnim fakultetima iz regiona 2

U ponedjeljak, 17. oktobra, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je posjetila delegacija Sveučilišta Josip Juraj – Strossmayer-Pravni fakultet koju su sačinjavali dekan prof. Dr. Tunjica Petrašević, profesorica Dr. Dunja Duić, prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije i Andreja Juričević, voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju.

U okviru ove posjete zaključen je Sporazum o saradnji između fakulteta, čija realizacija će obuhvatati, između ostalog, programe i aktivnosti vezane za razmjenu istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja, razmjenu studenata, učešće na seminarima i drugim akademskim skupovima itd.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Pravni fakultet siri mrezu saradnje sa pravnim fakultetima iz regiona 1

Sporazum je u ime Fakulteta potpisala dekanica, profesorica Dr. Zinka Grbo, dok je ovom sastanku ispred Uprave Fakulteta prisustvovala i prodekanica za naučnoistraživački rad, profesorica Dr. Amila Ždralović.