UNSA: Poziv za učešće na online kreativnim radionicama

Akademija likovnih umjetnosti i Ured za podršku studentima (UPS!) pozivaju studente na učešće u online kreativnim likovnim radionicama.


ALU

Studentice master studija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu realiziraju online kreativne likovne radionice u okviru nastavnog predmeta Metodika likovnog odgoja VI pod mentorstvom doc.dr Sandre Bjelan-Guska i v.ass mr Nele Hasanbegović.

Ciljevi radionica su omogućiti povezivanje i ugodno druženje u virtualnom prostoru, razmjenu iskustava i mišljenja, slobodno izražavanje vlastitih ideja i emocija kroz kreativne procese, upoznavanje s različitim likovnim tehnikama za koje vam nije potrebno prethodno znanje uz upotrebu materijala koje imate u kući, te oslobađanje od stresa prouzrokovanog trenutnom situacijom i socijalnim distanciranjem.

Radionice će se održati u 3 ciklusa. Za svaku radionicu je potrebno da se prijavite putem e-maila kako biste dobili pristupne podatke za Zoom okruženje, popis materijala koje je potrebno pripremiti za radionicu i link za evaluaciju radionice.

studentice master studija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu realiziraju online kreativne likovne radionice u okviru nastavnog predmeta Metodika likovnog odgoja VI pod mentorstvom doc.dr Sandre Bjelan-Guska i v.ass mr Nele Hasanbegović.

1. RADIONICA

Datum ponedjeljak, 27.04.2020.
Vrijeme 17:00 – 18:30
Naziv radionice POŠALJI LJUBAV – OSTANI U KUĆI!
E-mail za prijavu na radionicu: klea.sofija@gmail.com ili
dobrilovic.ana@gmail.com
Rok za prijavu: ponedjeljak, 27.04.2020. do 12:00

2. RADIONICA

Datum srijeda, 29.04.2020.
Vrijeme 17:00 – 18:30
Naziv radionice KREATIVNA SAMOREFLEKSIJA
E-mail za prijavu na radionicu: almedina.jusufovic@hotmail.com ili
amina_mahmic@hotmail.com
Rok za prijavu: srijeda, 29.04.2020. do 12:00

3. RADIONICA

Datum ponedjeljak, 04.05.2020.
Vrijeme 17:00 – 18:30
Naziv radionice EKSPRESIJA IZ IZOLACIJE
E-mail za prijavu na radionicu: muslija.adna@gmail.com ili
doloresmrnjavac@gmail.com
Rok za prijavu: ponedjeljak, 04.05.2020. do 12:00