UNSA: Potpisan Memorandum o razumijevanju između Microsoft-a i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Microsoft BiH i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju.


Foto: FKN UNSA
Foto: FKN UNSA

Potpisani dokument predstavlja generalni okvir za institucionalnu saradnju, kojom je primarno predviđeno poduzimanje zajedničkih aktivnosti u oblasti sigurnosti, posebno u području cyber sigurnosti. Memorandumom su predviđene mogućnosti zajedničke organizacije konferencija i treninga, u cilju promocije sigurne upotrebe informacionih tehnologija, a naročito u cilju osiguranja kontinuirane prevencije cyber kriminaliteta.

Advertisements

Akcenat je stavljen na zajedničke aktivnosti i projekte u oblasti obrazovanja, kojima se naročito žele osnažiti kapaciteti studenata, ali i nastavnog osoblja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u prepoznavanju različitih sigurnosnih prijetnji, te svakako educiranje o različitim oblicima suzbijanja cyber kriminaliteta.

– Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kao najstarija visokoobrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini koja se bavi problemom kriminaliteta, pa tako i kibernetičkog kriminaliteta, svakako pozdravlja saradnju sa Microsoft-om, jednim od industrijskih lidera u oblasti informacionih tehnologija. Kibernetički kriminalitet je jedna od najvećih prijetnji i izazova za sve sigurnosne sisteme, a naročito za Bosnu i Hercegovinu, koja je izrazito ranjiva po ovom pitanju, a ovaj vid saradnje će doprinijeti boljoj obuci studenata našeg fakulteta u borbi protiv sofisticiranih oblika kriminaliteta, istakao je dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić.

Direktor Microsofta BiH Omar Krivošija je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnje na aktivnostima koje će Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije omogućiti dodatnu edukaciju o cyber kiminalu.

– Microsoft se snažno zalaže za privatnost i sigurnost podataka. Međutim u ovim dijelovima Evrope još uvijek imamo velikih problema u zaštiti podataka. Zahvaljujući saradnji sa institucijama BiH i implementaciji novih tehnologija i sistema, BiH će biti mnogo otpornija na cyber napade. Cyber sigurnost nije samo jedna akcija, već kontinuiran proces koji zahtijeva od država da stalno ulažu kako bi dostigle potrebni nivo informatičke sigurnosti. I kao dio tog procesa,pod okriljem Programa državne sigurnosti, Microsoft jako puno ulaže u edukaciju mladih kako bi ih osnažili na putu ka zaposlenju, ali i u krajnjem cilju zaštitili informacionu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, zaključio je Krivošija.

Konkretne aktivnosti već će biti realizirane tokom Međunarodne zimske škole „Korporativna sigurnost i zaštita“ koju Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa partnerima organizuje na Bjelašnici od 13. do 18. februara, a na kojoj će predavači iz Microsoft-a polaznicima predstaviti najnovije trendove i načine borbe protiv cyber kriminaliteta, na način na koji to vidi Microsoft, saopšteno je sa Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)