UNSA: Obilježena 63. godišnjica Univerziteta

Povodom 63. godine postojanja Univerziteta u Sarajevu jučer je u Rektoratu upriličena svečana sjednica Senata Univerziteta na kojoj su promovirani profesori-emeritusi te doktori nauka.


Povodom 63. godine postojanja Univerziteta u Sarajevu jučer je u Rektoratu upriličena svečana sjednica Senata Univerziteta na kojoj su promovirani profesori-emeritusi te doktori nauka.

Svečana sjednica Senata UNSA; Foto: Avaz
Svečana sjednica Senata UNSA; Foto: Avaz

Zvanje profesor-emeritus dobili su: Metka Krajger – Hozo (Akademija likovnih umjetnosti), Mira Šunjić-Beus (Ekonomski fakultet), Lidija Lincender-Cvijetić (Fakultet zdravstvenih studija), Hajrija Konjhodžić -Raščić (Stomatološki fakultet) i Mustafa Podžo (Veterinarski fakultet).

Na čast doktora nauka promovirani su: Ismet Kalić (ekonomske nauke), Lejla Mušić (sociološke nauke), Sabina Žunić (političke nauke), Fatima Hadžić (muzikološke nauke), Amela Sofić i Nermana Mehić – Basara (medicinske nauke), Velid Halilović (šumarske nauke), Alma Konjhodžić – Prcić (stomatološke nauke), te Naida Ademović i Hamza Šehović (tehničke nauke).

Rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić izrazio je nadu u izjavi za medije da će ova institucija u narednim mjesecima sveobuhvatnije predstaviti dostignuća profesora, saradnika Univerziteta. Tako da će biti prikupljeni radovi i kategorizirane reference naučnog kadra Univerziteta u Sarajevu, a njihovi radovi će biti dostupni.

Rektor Avdispahić također je istaknuo potrebu integracije te autonomije Univerziteta.

Ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Damir Marjanović, rekao je da Univerzitet kao svoj krajnji proizvod nudi akademske građane. On je također istakao problematiku zapošljavanja nakon završenih studija.

“Vjerujem i nadam se, ali i očekujem od Univerziteta u Sarajevu pod vodstvom rektora Avdispahića da se uhvati ukoštac s tim. Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih će stajati na raspolaganju i dati svoj doprinos”, rekao je Marjanović.

Ministar Marjanović je istaknuo da treba razgovarati o Zakonu o visokom obrazovaju, o nacrtima zakona o visokom obrazovanju, te istakao potrebu nastavka rada na integraciji Univerziteta.

(Avaz.ba)