UNSA o studenticama koje su veličale Mladića: Nema ispisa s fakulteta do završetka disciplinskog postupka

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić, govorili su danas o slučaju studentica ovog fakulteta koje su veličale ratne zločince.