Univerzitet u Tuzli promijenio Odluku o školarini

Višak sredstava studentima će se uračunati u participaciju za ljetni semestar tekuće godine.


Filozofski fakultet u Tuzli
Filozofski fakultet u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona na ovosedmičnoj sjednici dala je saglasnost Senatu Univerziteta u Tuzli na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine.

Naime, s obzirom na to da je u okvirima iznosa participacije i školarine obuhvaćeno i osiguranje studenata prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2022/2023. godini, a da je Univerzitet postigao povoljniju cijenu u odnosu na prvobitno planiranu, višak uplaćenih sredstava studentima će se uračunati u participaciju za ljetni semestar tekuće godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Također ovim izmjenama omogućeno je da i studenti apsolventi i imatrukulanti budu obuhvaćeni online sistemom prijavljivanja ispita.