Univerzitet u Tuzli: Evo zašto studentima treba biti odobren prenos 4 predmeta u narednu akademsku godinu

Da li je prenos četiri predmeta u narednu akademsku godinu na UNTZ realan i na koji način se može ostvariti ova “beneficija” za studente?