Univerzitet u Sarajevu objavio Konkurs za upis studenata

Najveći univerzitet u BiH objavio Konkurs za upis studenata.


unsa

Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2023./2024. godini, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Konkurs je raspisan na temelju prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Odluke Vlade Kantona Sarajevo.

Prijavljivanje i upis kandidata vršit će se isključivo putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba. Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis, kontaktirajte Univerzitetski teleinformatički centar na broj telefona 033 560 240 ili putem e-maila upis@unsa.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Sva ostala pitanja vezana za konkurs i prijavu uputite studentskim službama fakulteta na koje se prijavljujete.

Napominjemo da su svi kandidati koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine obavezni izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava za završeno četverogodišnje školovanje. Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi detaljno reguliše postupak nostrifikacije/ekvivalencije.

Zahtjev za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava možete podnijeti u skladu s važećim propisima.

Sve relevantne informacije o konkursu, prijavi i upisu možete pronaći na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu.