Univerzitet u Sarajevu – jedan od deset svjetskih univerziteta koji su odabrani da budu dijelom UNESCO debate

Univerzitet u Sarajevu ima čast biti jedan od deset svjetskih univerziteta koji su odabrani da budu dijelom velike i planetarno značajne UNESCO debate: "(Re)thinking the commons, acting together" (Promišljanje o zajedničkim vrijednostima, djelujmo zajedno).


UNESCO logo

Pozivamo studentice i studente svih fakulteta i odsjeka u sastavu Univerziteta da se pridruže diskusiji koja će se održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 8. novembra 2023. godine, u periodu od 10 do 12 sati.

U saradnji s koordinatoricom ovog događaja, prof. dr. Sarinom Bakić (Fakultet političkih nauka UNSA), te prof. dr. Amilom Ždralović (Pravni fakultet UNSA), studenti i studentice osmislit će preporuke koje će se u četvrtak, 9. 11. 2023. godine, čitati na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu.

Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu ideja i promišljanje o zajedničkim vrijednostima, te vas pozivamo da budete dijelom ove inspirativne i društveno relevantne debate na globalnom nivou. Napominjemo da će se diskusija voditi na engleskom jeziku.