Univerzitet u Sarajevu danas promovira 71 doktora nauka

Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu održat će se danas, sa početkom u 13,00 sati, u Narodnom pozorištu Sarajevo (Obala Kulina bana 9).


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

Na promociji na čast doktora nauka Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirat će 71 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka. Promoviranim doktorima nauka diplome će biti uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu.

Stremeći ka društvu znanja Univerzitet u Sarajevu će promovirati: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 6 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora geografskih nauka i doktora stomatoloških nauka, po 4 kandidata na čast doktora historijskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora pedagoških nauka, doktora odgojnih nauka, doktora poljoprivrednih nauka i doktora veterinarskih nauka, po 3 kandidata na čast doktora islamskih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora lingvističkih, po 1 kandidata na čast doktora političkih nauka, doktora socioloških nauka, doktora žurnalističkih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, doktora kriminalističkih nauka, doktora farmaceutskih nauka, doktora nauka u oblasti muzikologije, doktora bioloških nauka, doktora matematičkih nauka i doktora šumarskih nauka.

Univerzitet u Sarajevu je institucija koja posjeduje najveći potencijal da doprinese ukupnom društvenom razvoju u  pravcu ostvarenja onog što je cilj svih građana Bosne i Hercegovine: život i rad u normalnoj evropski uređenoj državi.

Ideje su te koje nose humanizam i nauku, o njima se sudi i cijeni, njihovu validnost opravdava i prihvata vrijeme. Prosudba njihove vrijednosti od Descartesa do današnjih dana pripada intelektualcima. Zato je zadaća svake nove generacije doktoranata, pa i ove koju ćemo promovirati, da svojim djelovanjem u društvo unesu promjene koje će u sebi sadržati iskru novih promjena, jer istinski intelektualci su ti koji u sebi nose vitalnu humanost koja ne podnosi dovršenost, statičnost, dogmatičnost i druge prepreke ljudskog progresa, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

U prilogu pogledajte spisak kandidata koji će biti promovirani čast doktora nauka Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)