Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao Konkurs za upis studenata

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je prva javna akreditovana visokoškolska ustanova u RS.


uis
Foto: UIS

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je vodeća obrazovna institucija u bh. entitetu RS i u svom sastavu ima 15 fakulteta, 2 akademije umjetnosti i jedan istraživački institut.

Članice Univerziteta smještene su u 9 gradova i opština RS-a, pa na taj način Univerzitet povezuje cijelu RS u jedinstven akademski prostor.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je prva javna akreditovana visokoškolska ustanova u RS. Prema bolonjskom konceptu studija, na Univerzitetu se realizuju studijski programi na sva tri ciklusa studija, i to: na osnovnim/integrisanim akademskim studijama, master akademskim i doktorskim studijama.

Studijski programi se kontinuirano modernizuju kako bi bili savremeni i aktuelni u skladu s najnovijim dostignućima u nauci i istraživanju, a istovremeno omogućavajući vertikalnu i horizontalnu mobilnost studenata.

Zahvaljujući izvanrednoj međunarodnoj saradnji sa drugim univerzitetima, studenti jedan dio svog školovanja mogu da provedu na jednom od fakulteta u Evropi i svijetu.

Fakulteti i akademije u sastavu Univerziteta su opremljeni amfiteatrima, učionicama i laboratorijama u skladu s najvišim akademskim standardima i omogućavaju najbolje uslove za obrazovanje, stručno usavršavanje i istraživanje studenata.

Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu postižu izvanredne rezultate u različitim oblastima i učestvuju u brojnim humanitarnim, sportskim i kulturnim aktivnostima. Takođe, studenti aktivno učestvuju u radu Univerziteta i svih fakulteta i akademija preko svojih predstavnika.

Prema svjetskim rang listama za rangiranje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je među vodećim univerzitetima u BiH po naučnoj produkciji, citiranosti i broju odobrenih grantova za istraživanje.

Univerzitet je i nosilac loga izvrsnosti u oblasti unapređenja uslova rada istraživača (HR EXCELLENCE IN RESEARCH).

Djelatnost Univerziteta obuhvata, pored obrazovne, i naučno-istraživačku, izdavačku i ekspertsko-konsultativnu djelatnost. Univerzitet je okrenut prema jedinstvenom međunarodnom obrazovnom i naučnom prostoru kroz brojne sporazume o saradnji i učešćem u regionalnim i evropskim asocijacijama.