Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Poznat termin prijemnih ispita na fakultetima

Poznati termini prvog i drugog upisnog roka na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajevu.


UIS
Foto: Facebook

Konkurs za upis studenata na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini biće objavljen početkom juna u dnevnim novinama i internet stranici Univerziteta.

Prvi upisni rok / Prvi ciklus studija

Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija na svim fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće održani 26. i 27. juna 2023. godine u skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezultati će biti objavljeni 29.06.2023. godine do 14:00 časova. Predaja dokumentacije za upis studenata na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini je predviđena u periodu od 19. do 23. juna 2023. godine, dok je upis primljenih kandidata planiran u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine.

Drugi upisni rok / Prvi ciklus studija

Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija u drugom upisnom roku na svim fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće održani 04. septembra 2023. godine u skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rezultati će biti objavljeni 06.09.2023. godine do 14:00 časova.

Predaja dokumentacije za upis studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini je predviđena u periodu od 28. juna do 01. septembra 2023. godine, dok je upis primljenih kandidata planiran u periodu od 11. do 15. septembra 2023. godine.

Prijemni ispiti za upis na drugi i treći ciklus studija će se održati u drugoj polovini oktobra 2023. godine.
Više informacija o mogućnostima i prednostima studiranja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu možete naći ovdje.