UNIBL: Za vanrednog profesora na FPN predložena Radmila Čokorilo uprkos sumnjivom doktoratu

Doc. dr Radmila Čokorilo, za čiju je disertaciju Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka u Beogradu prošle godine potvrdilo sumnje da sadrži dijelove plagijata, autoplagijata i neurednog referenciranja, predložena je za vanrednog profesora na predmetu novinarstvo - radio-novinarstvo FPN u Banjaluci.


Radmila Čokorilo, foto: Nezavisne novine
Radmila Čokorilo, foto: Nezavisne novine

Milan Mataruga, novoizabrani rektor Univerziteta u Banjaluci, potvrdio je ovu informaciju Nezavisnim novinama, uz obrazloženje da se njena disertaciju ne osporava sve dok FPN u Beogradu, na kojem je i odbranjena, ne pokrene proceduru oduzimanja naučnog zvanja.

Advertisements

Dodao je i to da su na FPN u Banjaluci stigle primjedbe na prijedlog njenog imenovanja u zvanje vanrednog profesora, o čemu će Nastavno-naučno vijeće, kako je napomenuo, razgovarati u narednom periodu.

– Nemamo konačnu odluku Senata jer bi nakon usvajanja izvještaja FPN u Beogradu trebalo da pokrene proceduru oduzimanja zvanja doktora nauka pred Univerzitetom u Beogradu. Dakle, u pitanju je procedura koja traje, a mi ne možemo da se odnosimo prema tom slučaju sve dok sve instance Univerziteta u Beogradu ne obave posao, niti želimo suditi unaprijed ili prejudicirati ishod, napomenuo je on, uz ocjenu da je “nesporno narušavanje imidža koleginice Čokorilo i FPN-a, te će konačan ishod zatražiti od FPN u Beogradu”.

U međuvremenu je Komisija, u sastavu prof. dr Besim Spahić, prof. dr Ljubomir Zuber i prof. dr Aleksandar Bogdanić, zaključila da je za zvanje vanrednog profesora na predmetu novinarstvo – radio-novinarstvo doc. dr Čokorilo najbolja kandidatkinja po osnovu naučne i stručne djelatnosti, dok je uvidom u kurikulume druga dva kandidata, odnosno dr Slađane Stamenković, docenta Fakulteta za sport u Beogradu, i dr Bobana Tomića, docenta Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu, ustanovljeno da ne mogu biti relevantni za izbor u traženu naučnu oblast, u odnosu na njenu profesionalnu biografiju i uslove konkursa.

Advertisements

Na FPN-u u Beogradu je “Nezavisnim” rečeno da je u toku kolektivni godišnji odmor, nakon čega je moguće očekivati više informacija, dok je sama Čokorilo odbila komentarisati. Njen advokat Goran Draganić nije se javljao na telefon, ali je svojevremeno uputio dopis dekanatu FPN-a u Beogradu, u kojem prijavu uzbunjivača, koja je inače i inicirala provjeru, ocjenjuje nedozvoljenim i neprincipijelnim pritiskom koji dovodi u pitanje fer, pravedan i naučni pristup u rješavanju pitanja ocjene doktorske teze. Tražeći da nova komisija ocijeni originalnost njenog rada, Draganić tvrdi da je Pravilnik o akademskoj čestitosti na FPN-u usvojen 2012. godine, dok je njegova klijentkinja disertaciju odbranila 2011, čime je Komisija postupala nezakonito i neustavno jer Ustav zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona i opštih akata.

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća FPN-a u Beogradu, održanoj 24. marta prošle godine, sa 30 glasova “za”, tri protiv i 20 uzdržanih usvojen je izvještaj Komisije koju su činili profesor u penziji Branimir Stojković, profesor Snježana Milivojević i profesor Miroljub Radojković i koja je utvrdila da disertacija “pokazuje čitav niz grubih prekršaja pravila akademske čestitosti”.

(Nezavisne novine)