UNBI: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini

U skladu s Odlukom Senata, Rektor Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete/Visoku školu u akademskoj 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija.


UNBI Grb

U skladu s Odlukom Senata, Rektor Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete/Visoku školu u akademskoj 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija.

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini traje od 25.06.2013. godine do 09.07.2013. godine.

UNBI GrbPrijemni ispit, na fakultetima/Visokoj školi Univerziteta u Bihaću na kojim se polaže, obavit će se 11.07.2013. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi fakulteti/VŠ-a Univerziteta u Bihaću pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Konkurs/Natječaj za upis, Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata, te Plan upisa studenata u I (prvu) godinu I ciklusa studija akademske 2013/2014. godine na fakultete/Visoku školu Univerziteta u Bihaću, pogledajte u prilogu.

(unbi.ba)

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Bihaću