Umne mape kao pomoć pri učenju

 Umne mape kao pomoć pri učenju

Foto: Ilustracija

Ukoliko imate probleme sa učenjem, ne postižete željene rezultate ili pak imate želju za većim znanjem i boljim ocjenama, “umna mapa” ili “mind map”, kao revolucionarni alat za učinkovito učenje je pravo rješenje za vas!

Ukoliko imate probleme sa učenjem, ne postižete željene rezultate ili pak imate želju za većim znanjem i boljim ocjenama, “umna mapa” ili “mind map”,  kao revolucionarni alat za učinkovito učenje je pravo rješenje za vas!

Umna mapa je vrsta dijagrama posebno određene forme, kojom se iskazuju misli i informacije pomoću slika i riječi, koristeći asocijaciju i maštu.  Ona sadrži riječi, rečenice, simbolične slike ili crteže i razne druge znakove koji predstavljaju značenje tih ideja ili razmišljanja.

Mapa je koncipirana tako da se u središtu nalazi ideja ili tema, a oko nje se dalje granaju ostale misli, s time da su svi dijelovi povezani grafički i čine cjelinu.

Takvim prikazom cjeline lakše se dolazi do osviještenosti o svim njenim segmentima i uz koncentraciju na to lakše se shvataju date informacije.

Jako je bitno da je vještina izrade umnih mapa dostupna svakom pojedincu. Postoji nekoliko univerzalnih koraka kod pravljenja umnih mapa:

  1. Počnite od sredine papira i tu napišite temu/ideju
  2. Odredite i upišite ključne riječi, s tim da svaka ključna riječ mora biti samostalno napisana
  3. Koristite asocijacije, slike, simbole
  4. Povezati asocijaciju i ključne riječi logički
  5. Koristite različite boje
  6. Naglasite najvažnije dijelove
  7. Nacrt napravite jasno u zrakastoj strukturi

U centru se postavi centralna tema (naziv umne mape). Primjenom određenih tehnika, alata i pravila uz upotrebu asocijacija i mašte formira se umna mapa sa ključnim riječima koji se logički povezuju.

Umna mapa podstiče kreativnost i višestrano razmišljanje, vrlo je jednostavna i dobra smjernica pri rješavanju raznih problema kako za učenike i studente tako i za stručnjake.

(STUDOMAT.ba)

Možda te i ovo zanima?

Osvoji kafe aparat!

Želiš osvojiti vrhunski Caffe Vergnano aparat za kafu, mjesečnu zalihu kafe i spremno dočekati nove ispitne i fakultetske izazove?