Udruženje Censor: Otvoreno pismo povodom obustave projekta podrške stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo

Otvoreno pismo Udruženja "Censor" povodom obustave projekta podrške stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo prenosimo u cjelosti i bez intervencija.


Dana 18.05.2020. godine u javnost je dospjela izjava ministra Faruka Kapidžića, data na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o realizaciji projekta subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih u kojoj je rekao kako: “javni poziv neće biti raspisan u ovoj godini i taj projekt se neće nastaviti” i “ovo što je bilo do sada ne smatram da je dobro i učinkovito i služilo je za dobijanje glasova”.

Advertisements

Držimo kako je ovakva izjava proizvoljna jer nije potkrijepljena činjeničnim osnovama, te da se radi isključio o vrijednosnom sudu, koji kao takav ne bi smio biti odlučujući u donošenju vrlo bitne odluke za sve mlade osobe u Kantonu Sarajevo.

Ovim dopisom iskazujemo protest pristupu koji će u 2020. godini uskratiti podršku mladim ljudima u Kantonu Sarajevu koji pokušavaju i pored teške ekonomsko – socijalne situacije riješiti svoje stambeno pitanje.

U Strategiji prema mladima Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2023. godine istaknuto je da čak 72% živi u stanu ili kući koji su u vlasništvu njihovih roditelja, dok se samo 13% mladih uspjelo stambeno osamostaliti. Upravo ovi podaci dovode do zaključka da je rješavanje stambenog pitanja problem sa kojim su mladi suočeni i koji dovodi do posljedica kasnijeg osamostaljivanja, zasnivanja porodice i odlučivanja na roditeljstvo. U Strategiji su kao pozitivni primjeri odnosno primjeri dobre prakse navedene aktivnosti Vlade KS usmjerene ka subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih.

Advertisements

Ostaje potpuno nejasno kako je pozitivna praksa preko noći postala loš primjer bez posebnog obrazlaganja što je konkretno u samom projektu bilo pogrešno.

Štaviše, strategija identificira “nepostojanje dovoljnog broja različitih projekata, čiji je strateški cilj povećati broj mladih sa riješenim stambenim pitanjem”. Na tragu tih zaključaka, podsjećamo kako je ekspertni tim udruženja CENZOR sačinio i publicirao sveobuhvatnu analizu pod nazivom “Strateški pristup poticanju stambenog zbrinjavanja mladih za Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton”. S tim u vezi mišljenja smo kako je donošenje ovakvih odluka bez konsultacija sa stručnjacima iz oblasti stanovanja ishitreno.

Udruženje Centar za podršku organizacijama (CENZOR) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja promovira unaprjeđenje kvalitete življenja i stanovanja u BiH usmjeravajući svoje akcije posebno prema mladim ljudima i inicirajući učesnički pristup svih relevantnih aktera u pravcu postizanja zajednički prihvatljivih rješenja. Udruženje u partnerstvu s Udruženjem stanara švedske regije Aros-Gävle već sedmu godinu radi na implementaciji međunarodnog projekta HOLICOB u Tuzli i Sarajevu. U okviru projekta ekspertni timovi Udruženja prate i predlažu izmjene zakonodavnog okvira iz oblasti stanovanja, rade na pružanju besplatne pravne pomoći, rade na izradama strategija i zakona koji direktno doprinose poboljšanju uvjeta stanovanja u Bosni i Hercegovini.

Udruženje CENZOR će nastaviti aktivno raditi na poboljšanju uvjeta stanovanja u Bosni i Hercegovini, stojeći na raspolaganju svim zainteresiranim licima i predstavnicima vlasti u smislu pružanja stručno–konsultativne podrške u ovoj oblasti.

U Tuzli, 19. 05. 2020. godine.
Kontakt: Mirza Hebib MA iur., savjetnik na projektu, e-mail: m.hebib@pfsa.unsa.ba