Učestvujte na besplatnom kursu za novinare “Zaštita i sigurnost novinara”

Novi online kurs o Zaštiti i sigurnosti novinara sada je dostupan na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku.


Female journalist doing online interview on the computer
Ilustracija: Envato

Kurs je razvijen od strane Odjeljenja za informaciono društvo Vijeća Evrope, u saradnji sa Evropskim programom edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Europi (JUFREX)”.

Članovi sekretarijata Platforme za zaštitu i sigurnost novinara Vijeća Evrope, iz Ureda komesara za ljudska prava Vijeća Evrope, te iz registra Evropskog suda za ljudska prava, također su doprinjeli razvoju ovog kursa.

JUFREX protection of journalists HELP

Pozadina i cilj

Sloboda izražavanja i slobodan protok informacija su osnova javne debate i demokratije.

Ipak, sloboda izražavanja i sigurnost novinara se i dalje suočavaju sa velikim izazovina u Evropi danas. Prijetnje sa kojima se suočavaju novinari i drugi medijski akteri uključuju cenzuru, politički i ekonomski pritisak, zastrašivanje, nesigurnost zaposlenja, zloupotrebu zakona o kleveti, te fizičke napade. Ovi prekršaji su (često) počinjeni u kontekstu nekažnjivosti, koji uzrokuje njihovo ponavljanje i ima efekt hlađenja na medijske slobode.

Na bazi Evropske konvencije o ljudskim pravima, te sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, države članice imaju i negativne i pozitivne obaveze da zaštite novinare. Ne samo da se moraju suzdržati od korištenja političkih izjava sa ciljem zastrašivanja ili sudskih praksi protiv medijskih aktera, nego imaju i dužnost da im aktivno pružaju potpunu zaštitu prava i sudstva, da bi stvorili pogodno okruženje za njihove novinarske aktivnosti.

Ovaj besplatni HELP online kurs ima za cilj da pomogne profesionalnim pravnicima, ali i novinarima i policijskim službenicima, u identificiranju i rješavanju prijetnji upućenih novinarima i drugim medijskim akterima.

Struktura kursa

Ukupno trajanje kursa je 10 sati i sastoji se od pet modula.

  • Modul 1: Osnovni standardi i principi. Uvod u temu. Sloboda izražavanja. Novinari i drugi medijski akteri.
  • Modul 2: Prijetnje novinarima. Prijetnje novinarima. Efekti prijetnji. Odgovor na prijetnje.
  • Modul 3: Pravni okvir, mehanizmi i alati. Ujedinjene Nacije, Vijeće Evrope, Evropska unija i OSCE – pravni okviri. Mehanizmi i alati za zaštitu novinara, uključujući i Platformu za zaštitu i sigurnost novinara Vijeća Evrope.
  • Modul 4: Fizički i psihološki integritet. Pozitivne i negativne obaveze država da štite novinare i druge medijske aktere; substantivne i proceduralne dimenzije obaveza država. Nekažnjivost zločina protiv novinara i efekti nekažnjivosti.
  • Modul 5: Novinarstvo u akciji. Prikupljanje vijesti: pristup mjestima i događajima, pristup javnim informacija, zaštita izvora i zviždača. Objavljivanje: substantivna i proceduralna pravna ograničenja. Novinarstvo na sudu. Policijski službenici i novinari.

Na kraju svakog modula nalazi se kviz i sažetak modula. Po završetku, pod uslovom da je korisnik uspješno prošao kurs, dobije se i elektronska potvrda o završenom kursu.

Vođeni i kursevi za samostalno učenje

JUFREX-2 projektni partneri će moći da implementiraju vođene kurseve o Zaštiti i sigurnosti novinara – koji sadrže informacije o međunarodnim standardima ali i o zakonskoj regulativi, institucionalnim okvirima i praksama iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Ovi kursevi će biti dostupni/ponuđeni preko centara za obuku profesionalnih pravnika – sudija i tužilaca, te advokata (CEST-ovi i advokatske komore) i Univerziteta u akademskoj 2021/2022, te će se koristiti kao dopunski alat za edukacijske materijale koji se koriste u pravnom obrazovanju, koji će trajati i nakon završetka projekta.

Pored vođenih kurseva, kursevi za samostalno učenje are su sada dostupni na HELP platformi na sljedećim jezicima: albanski, bosanski, makedonski, crnogorski i srpski.

Prijavite se možete ovdje.