U Zenici održana sjednica Rektorske konferencije BiH

Univerzitet u Zenici bio je domaćin sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na kojoj je razgovarano o neusklađenosti kantonalnih i entitetskih zakona o obrazovanju u BiH, kao i sve većoj ugroženosti autonomije univerziteta.


rektorska konferencija bih 2013

Univerzitet u Zenici bio je domaćin sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na kojoj je razgovarano o neusklađenosti kantonalnih i entitetskih zakona o obrazovanju u BiH, kao i sve većoj ugroženosti autonomije univerziteta.

rektorska konferencija bih 2013“Za glavne probleme, koji proizilaze iz haotičnog zakonskog stanja, odgovorni su Ministarstvo civilnih poslova BiH, te kantonalna i entitetska resorna ministarstva”, izjavio je rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović.

Prema njegovim riječima, najveći problem predstavlja nepoštivanje postojećeg zakonodavnog okvira i činjenica da ne postoji intencija ministarstava da zaštite i primjene bar Okvirni zakon o visokom obrazovanju.

Rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Mitar Novaković smatra da do problema često dolazi prilikom apliciranja projekata na međunarodne pozive. Kao izrazit problem u oblasti visokog obrazovanja u cijeloj BiH izdvojeno je uplitanje politike u poslove univerziteta.

Zato se, ocijenili su učesnici Konferencije, ne može govoriti o istinskoj autonomiji univerziteta, jer je većina pitanja ostala izvan mogućnosti utjecaja samih univerziteta.

(federalna.ba)