Testirajte svoju moć opažanja: Možete li pronaći slovo koje se razlikuje od ostalih?

Možeš li riješiti ovu mozgalicu za 10 sekundi?


Rješenje

75ed6d59e28af42c130199b11b.jpg

Možete li riješiti i ove mozgalice?

Test opažanja: Ko vara na ispitu?

Test opažanja: Šta je pogrešno na ovoj slici?

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.