Test opažanja: Među macama se krije i jedan pas, možete li ga pronaći

Možete li pronaći psa za manje od 10 sekundi?


Rješenje

c2c5885db8be5f11c80bf28e39.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Školska mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.