Test opažanja: Koja linija je duža – crvena ili plava?

Možete li riješiti ovu mozgalicu?