Test opažanja: Koja je greška na ovoj slici?

Možeš li riješiti ovu mozgalicu za 10 sekundi?