Termini održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH

Termini održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH u januarsko-februarskom ispitnom roku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


univerzitet u sarajevu

Termini održavanja ispita iz predmeta Državnopravni razvitak BiH u januarsko-februarskom ispitnom roku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ispit iz predmeta Državnopravni razvitak BiH održat će se 23. januara 2013. godine (sala I godine) prema sljedećem rasporedu:

 Studenti koji su položili prvi semestralni test (polažu završni test):

  • A-K u 13.00 sati
  • L-Ž u 13.30 sati

Studenti koji nisu položili prvi semestralni test (polažu završni ispit integralno):

  • A – F u 15.00 sati
  • G – R u 16.00 sati
  • S – Ž u 17.00 sati

(STUDOMAT.ba)